tư vấn set up tái cấu trúc tự động hoá doanh nghiệp

Eric’s Management Group – Chuyên Gia Số 1 Về Tự Động Hoá Doanh Nghiệp

phù thuỷ marketing tư vấn setup tái cấu trúc doanh nghiệp

Tìm hiểu các hình thức nhượng quyền thương mại hiện nay – Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Tìm hiểu các hình thức nhượng quyền thương mại hiện nay – Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Nhượng quyền kinh doanh được hiểu là việc cho phép một cá nhân hay tổ chức (gọi là bên nhận nhượng quyền) được thực hiện kinh doanh hàng trong một thời hạn nhất định để nhận một khoản phí hay một tỷ lệ phần trăm nào đó từ doanh thu hay lợi nhuận. Vậy, hiện nay có các hình thức nhượng quyền thương mại nào? Hãy cùng Eric’s Management Group đi tìm câu trả lời qua bài viết dưới đây.

Hiện nay, hình thức nhượng quyền thương mại đang rất phổ biến. Đem lại nhiều lợi ích như sau:

1. Thứ nhất, bên nhượng quyền

– Xây dựng mô hình chuỗi cửa hàng, chuỗi hệ thống với chi phí tiết kiệm
– Mô hình kinh doanh được mở rộng, khả năng tiêu thụ cao
– Nâng cao được giá trị thương hiệu

2. Thứ hai, bên nhận quyền

– Không phải xây dựng thương hiệu từ đầu
– Được sử dụng hình ảnh, sản phẩm, kinh nghiệm và bí quyết kinh doanh của bên nhượng quyền
– Giảm thiểu rủi ro kinh doanh
– Thụ hưởng mô hình chuỗi cửa hàng, chuỗi hệ thống
– Điều kiện để hoạt động nhượng quyền thương mại là gì?
Theo quy định tại Điều 5, 6 Nghị định 35/2006/NĐ-CP thì để hoạt động nhượng quyền thương mại thì cần đáp ứng điều kiện sau:

– Thứ nhất, về bên nhượng quyền

+ Hệ thống kinh doanh dự định nhượng quyền phải hoạt động ít nhất 01 năm.
+ Nếu thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài thì bên nhận quyền sơ cấp phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.
+ Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại
+ Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định của pháp luật

– Thứ hai, về bên nhận quyền

+ Phải là thương nhân

+ Có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại

3. Các hình thức nhượng quyền thương mại

Hiện nay, dựa vào từng tiêu chí mà có những hình thức nhượng quyền thương mại sau:

– Thứ nhất, nhượng quyền thương mại theo khu vực lãnh thổ

Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam: Là hình thức mà chủ thương hiệu là các thương hiệu nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Ví dụ: KFC, MsDonald’s,…
Nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài: Là hình thức mà các thương hiệu Việt Nam đầu tư ra nước ngoài bằng cách nhượng quyền. Ví dụ: Trung Nguyên, Phở 24,…
Nhượng quyền trong nước: Các thương hiệu Việt Nam nhượng quyền cho các thương nhân trong Việt Nam

– Thứ hai, nhượng quyền thương mại theo tiêu chí kinh doanh

Nhượng quyền phân phối sản phẩm: Bên nhượng quyền cho phép bên nhận quyền được phân phối sản phẩm, dịch vụ của bên nhượng quyền trong phạm vi và thời gian nhất định.
Nhượng quyền sử dụng công thức kinh doanh: Bên nhượng quyền không chỉ cho phép bên nhận nhượng quyền được phép phân phối sản phẩm, dịch vụ của họ mà còn được chuyển giao cách điều hành, kỹ thuật kinh doanh và hỗ trợ các yêu cầu, kỹ năng cơ bản.

– Thứ ba, nhượng quyền thương mại theo mục tiêu phát triển của hoạt động kinh doanh

Franchise độc quyền: Bên nhượng quyền chọn và chỉ định một số đối tác nhất định tại quốc gia. Bên nhận nhượng quyền được quyền mở thêm cửa hàng hay bán franchise lại cho bất kỳ cá nhân, công ty nào trong phạm vi khu vực mà họ kiểm soát được.
Franchise vùng: Bên nhận nhượng quyền sẽ nhận nhượng quyền từ chính chủ thương hiệu hoặc từ người mua master franchise để bán lại cho những franchise nhỏ lẻ trong vùng kèm theo những điều kiện với bên nhượng quyền.
Franchise phát triển khu vực: Bên nhận nhượng quyền sẽ độc quyền về thương hiệu trong một phạm vi và một thời hạn nhất định cụ thể. Nhưng không được quyền bán lại franchise cho bất kỳ ai
Franchise riêng lẻ: Bên nhượng quyền sẽ làm việc và kiểm tra được với từng bên nhận nhượng quyền

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanVietnamese