tư vấn set up tái cấu trúc tự động hoá doanh nghiệp

Eric’s Management Group – Chuyên Gia Số 1 Về Tự Động Hoá Doanh Nghiệp

phù thuỷ marketing tư vấn setup tái cấu trúc doanh nghiệp

Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp

——————————

tái cấu trúc doanh nghiệp

Mời Eric Vũ tái cấu trúc doanh nghiệp nhằm vực dậy hiệu quả kinh doanh, thúc đẩy mạnh năng suất và hiệu quả lao động đồng thời kiểm soát tốt mọi nguồn lực, đặc biệt là chi phí vận hành doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy lợi nhuận tăng trưởng một cách bền vững.

200 Khách Hàng 6 Năm Qua

1- Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp Là Gì?

_ Tái cấu trúc doanh nghiệp là tổ chức triển khai mọi hoạt động cần thiết để phát hiện và khắc phục tất cả các:

1) Phòng ban và vị trí nhân sự còn yếu kém.

2) Quy trình quản lý, vận hành có nhiều “lỗ hổng”.

3) Khó khăn, thách thức đang cản trở tốc độ phát triển tự nhiên của doanh nghiệp, thậm chí khiến cho doanh nghiệp có thể rơi vào giai đoạn suy thoái trong trung hạn, nếu không hành động kịp thời.

_ Giải pháp tái cấu trúc doanh nghiệp phù hợp với các công ty:

1) Chưa có 1 bộ máy vận hành doanh nghiệp đầy đủ.

2) Đã có 1 bộ máy vận hành doanh nghiệp đầy đủ song làm việc không hiệu quả, năng suất thấp.

3) Sau nhiều năm thành lập vẫn chưa thể “bứt phá”.

4) Không có lợi thế cạnh tranh, thương hiệu yếu dẫn đến mất dần thị phần vào tay đối thủ, hay có nguy cơ bị thâu tóm.

5) Đang trên đà suy thoái.

6) Muốn chuẩn hóa toàn bộ hệ thống tổ chức vận hành và quản lý doanh nghiệp để đồng bộ và tối ưu hoá trước khi nhân bản ra Toàn quốc theo mô hình Franchise.

7) Muốn phát triển hoặc tái định vị thương hiệu (“make-up”) trước khi sáp nhập, bán lại công ty hoặc lần đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng – IPO.

Thời gian cần để triển khai tái cấu trúc doanh nghiệp phụ thuộc chính vào quy mô và mức độ cần tái cấu trúc. Theo thống kê các dự án Eric Vũ và ê kíp đã triển khai trong 6 năm qua, thời gian triển khai tái cấu trúc cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phổ biến như sau: 

Tái Cấu Trúc Riêng Mảng Đầu Ra ~ 2 Tháng
Tái Cấu Trúc Riêng Mảng Vận Hành ~ 2 Tháng
Tái Cấu Trúc Toàn Diện Công Ty ~ 4 Tháng

 

2- Tái Cấu Trúc Riêng Mảng Đầu Ra

_ Tham mưu mô hình kinh doanh phù hợp nhất với đặc thù lĩnh vực kinh doanh và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

_ Tham mưu cho BGĐ chiến lược quy hoạch danh mục sản phẩm, đóng gói sản phẩm và định giá sản phẩm.

_ Tham mưu cho BGĐ chiến lược xây dựng “hệ sinh thái” sản phẩm – dịch vụ cho Công ty.

_ Khảo sát toàn diện đội ngũ nhân sự của 3 bộ phận phụ trách đầu ra, bao gồm Phòng Marketing, Phòng Kinh doanh và Phòng Chăm sóc Khách hàng, từ đó:

+ Phát hiện chính xác các vị trí nhân sự a) còn thiếu, b) cần thay thế và c) cần bồi dưỡng, huấn luyện thêm.

+ Triển khai set up các vị trí nhân sự còn thiếu và cần thay thế cho Công ty. 

_ Sau khi set up xong 3 bộ phận phụ trách đầu ra, tổ chức huấn luyện cho CBNV cách kinh doanh Online hiệu quả nhất, cụ thể là:

+ Khách hàng được tặng 1 trong 4 khoá huấn luyện thực chiến về kinh doanh Online và phát triển Mạng lưới Đại lý ra Toàn quốc, cho 15 CBNV tham gia. 

_ Tham mưu cho BGĐ mô hình, chiến lược và quy trình quản lý a) mạng lưới khách hàng và b) hệ thống đại lý phân phối trên Toàn quốc.

_ Set up hạ tầng công nghệ phục vụ tốt nhất cho hoạt động tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng đa kênh của Công ty.

_ Giới thiệu đối tác uy tín giúp Công ty chủ động triển khai hoạt động Marketing liên quan đến các mảng hoạt động chính sau:

+ Content.

+ Thiết kế.

+ Báo chí, Truyền hình.

+ Celebs/KOLs.

+ Chạy quảng cáo Online. 

+ Chạy quảng cáo Offline.

 

3- Tái Cấu Trúc Riêng Mảng Vận Hành

_ Tham mưu cho BGĐ mô hình tổ chức phòng ban tối ưu, đi kèm định biên nhân sự tương ứng cho mỗi phòng ban.

_ Khảo sát bộ máy lãnh đạo của Công ty, từ đó a) phát hiện các hạn chế, thách thức cần khắc phục và b) đề xuất phương án giúp nâng cao hiệu quả lãnh đạo.

_ Khảo sát bộ máy quản lý của Công ty, từ đó a) phát hiện các hạn chế, thách thức cần khắc phục và b) đề xuất phương án giúp nâng cao hiệu quả quản lý.

_ Xây dựng bản mô tả công việc cho toàn bộ a) bộ máy lãnh đạo, b) bộ máy quản lý và c) các vị trí nhân sự chủ chốt của Công ty.

_ Đề xuất phương án tính và đánh giá chỉ tiêu nhiệm vụ hàng tháng (KPI) cho toàn bộ nhân sự chủ chốt của Công ty.

_ Xây dựng mô hình trả thù lao theo hiệu quả thực tế, áp dụng phương pháp 3P mới nhất giúp BGĐ đánh giá chính xác đóng góp của mỗi CBNV và trả thù lao tương xứng.

_ Xây dựng chính sách khen thưởng, khích lệ giúp thúc đẩy tinh thần nỗ lực, cống hiến của mọi CBNV.

_ Set up các vị trí nhân sự còn thiếu cho Công ty, liên quan đến a) bộ máy quản lý và b) các phòng ban thuộc Khối Văn phòng, như Phòng Kế hoạch, Hành chính Nhân sự, Đào tạo, Tài chính Kế toán, Thanh tra Giám sát… 

_ Xây dựng cho Công ty nội quy lao động và định hướng văn hoá doanh nghiệp, giúp hình thành một môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỷ luật và đoàn kết.

_ Giới thiệu đối tác uy tín giúp Công ty chuyển đổi số thành công mảng quản lý, vận hành doanh nghiệp.

tái cấu trúc doanh nghiệp

Eric Vũ ký hợp đồng đối tác chiến lược với Ngân hàng Dầu khí năm 2012, đại diện phía ngân hàng: phó tổng giám đốc phụ trách công nghệ và trung tâm thẻ

tư vấn set up tái cấu trúc tự động hoá doanh nghiệp

Một số thương hiệu uy tín nơi Eric Vũ và ê kíp từng giữ vị trí quản lý điều hành hoặc tham gia tư vấn chiến lược và cung cấp các giải pháp hỗ trợ kinh doanh

 

4- Tái Cấu Trúc Toàn Diện Doanh Nghiệp

Bao gồm tất cả hạng mục của 2 gói “tái cấu trúc riêng mảng đầu ra” và “tái cấu trúc riêng mảng vận hành” gộp lại, ngoài ra BGĐ còn được Eric và ê kíp hỗ trợ các hạng mục quan trọng sau:

_ Thay mặt Công ty làm việc với đối tác tổ chức hoàn thiện hệ thống thiết kế nhận diện thương hiệu giúp nâng cao hiệu quả Marketing tại các điểm bán và mức độ gắn kết thương hiệu trong tâm trí khách hàng.

_ Xây dựng cho Công ty kế hoạch Marketing tổng thể, bao gồm kế hoạch a) phát triển thương hiệu, b) thu hút khách hàng và c) mở rộng mạng lưới phân phối.

_ Tham mưu cho BGĐ mô hình và cơ chế kiểm soát nhân sự.

_ Tham mưu cho BGĐ mô hình và cơ chế kiểm soát hàng hoá.

_ Tham mưu cho BGĐ mô hình và cơ chế kiểm soát tài chính.

_ Chuẩn hoá toàn bộ quy trình tổ chức, vận hành và quản lý doanh nghiệp, làm cơ sở để đồng bộ toàn bộ hệ thống công ty, từ “công ty mẹ” xuống các chi nhánh >> Phù hợp với các doanh nghiệp vừa và lớn. 

So Sánh Nhanh:

_ So với việc đăng ký lần lượt 2 gói “tái cấu trúc riêng mảng đầu ra” và “tái cấu trúc riêng mảng vận hành” (ví dụ như đăng ký gói tái cấu trúc mảng đầu ra trước, sau khi tái cấu trúc xong mảng đầu ra thì đăng ký tiếp gói tái cấu trúc mảng vận hành) thì khi đăng ký “tái cấu trúc toàn diện công ty” ngay từ đầu sẽ giúp khách hàng tiết kiệm 1 – 1,5 tháng thời gian và chi phí tái cấu trúc.

_ Theo thống kê các dự án Eric và ê kíp đã triển khai trong 3 năm gần nhất thì đa số khách hàng từ Đà Nẵng trở vào các tỉnh phía Nam lựa chọn tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp, ngược lại các khách hàng ở miền Bắc thường tái cấu trúc lần lượt 2 mảng đầu ra và vận hành. Tuỳ vào năng lực tài chính và mục tiêu phát triển doanh nghiệp, khách hàng có thể lựa chọn phương án phù hợp.

 

5- Chi Phí & Hình Thức Triển Khai

a) Phí Tư Vấn Triển Khai:

Phí tư vấn và tổ chức triển khai tái cấu trúc doanh nghiệp cho mỗi khách hàng sẽ phụ thuộc vào 1) quy mô và mức độ phức tạp của dự án, 2) thời gian Eric Vũ sang tương tác trực tiếp với hệ thống của khách hàng và 3) mục tiêu doanh thu trong năm gần nhất, cụ thể như sau:

Khách Hàng Ở Sài Gòn Và Hà Nội:

SÀI GÒN:

_ ~65 triệu/tháng với doanh nghiệp nhỏ đặt mục tiêu doanh thu dưới 36 tỷ/năm.

_ ~75 triệu/tháng với doanh nghiệp vừa đặt mục tiêu doanh thu 36 – 60 tỷ/năm.

_ Phí tư vấn đã bao gồm chi phí book vé máy bay (Vietnam Airlines) và lưu trú (khách sạn) khi Eric bay vào hỗ trợ doanh nghiệp.

HÀ NỘI:

_ ~60 triệu/tháng với doanh nghiệp nhỏ đặt mục tiêu doanh thu dưới 36 tỷ/năm.

_ ~70 triệu/tháng với doanh nghiệp vừa đặt mục tiêu doanh thu 36 – 60 tỷ/năm.

Khách Hàng Ở Các Tỉnh Khác:

_ Chi phí tái cấu trúc sẽ phụ thuộc vào tỉnh thành và khoảng cách từ sân bay gần nhất đến trụ sở của doanh nghiệp.

_ Sau khi nghiệm thu dự án, khách hàng được tặng 1 khoá huấn luyện thực chiến kinh doanh Online khi lựa chọn giải pháp tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp.

Biểu phí trên áp dụng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam: Với các doanh nghiệp lớn có doanh thu hơn 60 tỷ/năm, mức phí cụ thể do 2 Bên thống nhất phổ biến từ 75 triệu/tháng.

_ Với các doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài, phí tư vấn sẽ từ 120 triệu/tháng. Eric tự hào là 1 trong số ít chuyên gia tái cấu trúc doanh nghiệp ở Việt Nam có đủ tầm và kinh nghiệm hỗ trợ 6 thị trường nước ngoài, bao gồm Anh, Úc, Nga, Mỹ, Bulgaria và Nhật Bản.

b) Hình Thức Triển Khai:

_ Trực tiếp. Mỗi tuần Eric sang làm việc tại trụ sở của khách hàng 2 buổi (sáng và chiều gộp thành 1 ngày full) và chủ động điều phối công việc vào các ngày khác trong tuần, sao cho hoàn thành dự án theo đúng tiến độ 2 Bên đã thống nhất.

_ Trong đa số trường hợp Eric thường chỉ nhận hỗ trợ tối đa 2 buổi/tuần, là đủ để đảm bảo giúp khách hàng đạt được KPI đặt ra khi tái cấu trúc doanh nghiệp. Riêng với các doanh nghiệp đang trên đà suy thoái hoặc công ty có nhiều chi nhánh, có thể đăng ký thời gian dài hơn.

_ Với các tập đoàn lớn, liên doanh hoặc công ty 100% vốn nước ngoài, có tiềm lực tài chính mạnh và sẵn sàng đầu tư, có thể mời Eric về làm việc part time ở vị trí lãnh đạo cấp cao như tập đoàn Vingroup mời Eric Vũ về giữ vị trí Phó TGĐ cho hệ thống bệnh viện quốc tế 5 sao VinMec trên Toàn quốc.

Sau khi tái cấu trúc xong, Eric sẽ hỗ trợ BGĐ vận hành hệ thống một thời gian để đảm bảo các phòng ban hoạt động và phối hợp tốt với nhau trước khi nghiệm thu.

tái cấu trúc doanh nghiệp

Sau khi hợp tác thành công trong Giai đoạn 1 – tái cấu trúc doanh nghiệp, 2 Bên có thể tiếp tục hợp tác trong Giai đoạn 2 – phát triển doanh nghiệp theo đó Eric Vũ sẽ tham gia cố vấn chiến lược (như 1 “giám đốc chiến lược”) hoặc trực tiếp tham gia điều hành (như 1 “lãnh đạo cấp cao”) giúp doanh nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao theo đúng mức kỳ vọng của lãnh đạo doanh nghiệp, trong thời gian nhanh nhất vv…

Trong Giai đoạn 2 này, Eric sẵn sàng không nhận thù lao để được hưởng % doanh thu hoặc cổ phần ưu đãi khi giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu tăng trưởng trong ngắn hạn và trung hạn.

 

6- Về Eric Vũ

Chuyên Gia
Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp

tái cấu trúc doanh nghiệp_ Nguyên Giám đốc Điều hành chương trình “Một thẻ Quốc gia” – Bộ CT. Hơn 12 năm kinh nghiệm giữ vị trí giám đốc dự án, CMO, CEO, GM ở các thương hiệu uy tín như Dược Quân Đội, Valentino, Accor, Vinhomes…

_ 6 năm qua đã tham gia set up, tái cấu trúc và tự động hoá cho hơn 200 doanh nghiệp trên Toàn quốc, bao gồm:

+ Miền Bắc: Hà Nội, Hà Nam, Hà Giang, Bắc Giang, Quảng Ninh. 

+ Miền Trung: Đà Nẵng, Khánh Hoà.

+ Tây Nguyên: Gia Lai, Lâm Đồng.

+ Miền Nam: Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Tháp, Cần Thơ. 

_ Chinh phục thành công 6 thị trường nước ngoài, bao gồm Nga, Úc, Anh, Mỹ, Bulgaria và Nhật Bản, đặc biệt là 3 giải pháp setup, tái cấu trúc doanh nghiệp và phát triển công nghệ 4.0.

_ Đã huấn luyện cho hơn 6,000 học viên trên Toàn quốc, đặc biệt trong 3 lĩnh vực kinh doanh phòng khám, mỹ phẩm và bất động sản.

_ Sở hữu 3 công ty công nghệ 4.0 ở Sài Gòn và Hà Nội, đi tiên phong trong lĩnh vực tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng tự động hoá, Eric sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp cạnh tranh và phát triển tốt nhất trong thời đại 4.0.

Tham Khảo Thêm:

 

7- Kinh Nghiệm Triển Khai Dự Án Trên Toàn Quốc

200 Khách Hàng Được Hỗ Trợ
6 Năm Qua
tái cấu trúc doanh nghiệp

Các thị trường chính nơi Eric Vũ và ê kíp đã chinh phục thành công cho 2 giải pháp chính là set up và tái cấu trúc doanh nghiệp. Riêng giải pháp phát triển công nghệ 4.0 đã phủ khắp gần như Toàn quốc

# Các Lĩnh Vực Kinh Doanh Eric Vũ Đã Trực Tiếp Tham Gia Điều Hành Hoặc Tư Vấn Tái Cấu Trúc, Tự Động Hoá Doanh Nghiệp: 

_ Mỹ phẩm

_ Nha khoa

_ Dược

_ Thực phẩm Chức năng

_ Thiết bị Y tế

_ Xét nghiệm Máu

_ Đầu tư Tài chính

_ Thẻ Ngân hàng Đa năng

_ Bất Động sản

_ Bán lẻ

_ Rượu vang

_ Nhà hàng

_ Khách sạn

_ Nội thất

_ Thời trang Công sở

_ Thời trang Cao cấp

_ Dịch thuật

_ Giáo dục Đại học

_ Giáo dục Nghề

_ Đào tạo Ngoại ngữ

_ Đào tạo Huấn luyện Kỹ năng mềm

_ Thiết bị Lọc nước

_ Sản xuất Lò hơi

_ Sơn

_ Tôn

_ Xăng dầu

_ Kiểm định

_ Báo Điện tử

_ Mua theo Nhóm

_ Bản đồ Khuyến mại

_ App Bán hàng và Quản lý Đại lý

_ Sàn Việc làm Trực tuyến

_ Kinh tế Chia sẻ

_ Blockchain

_ Big Data

_ Trí tuệ Nhân tạo

_ Và các lĩnh vực liên quan tới chuyển đổi số và công nghệ 4.0 khác vv…

(cập nhật đến hết tháng 12 năm 2021) 

 

8- Đăng Ký Giải Pháp

Sẵn Sàng
Bứt Phá

tái cấu trúc doanh nghiệp

Mọi khách hàng muốn được tư vấn giải pháp tái cấu trúc doanh nghiệp phù hợp nhất cho Công ty có thể liên hệ trực tiếp với Eric Vũ qua số di động 0939 683 555 – 0929 631 888! Trong một số trường hợp khi Eric đang họp hoặc đi công tác nước ngoài, nếu không gọi được cho Eric, khách hàng vui lòng để lại tin nhắn hoặc kết nối qua Zalo: 0929 631 888!

Hiện tại Eric Vũ làm việc ở Sài Gòn từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần, các ngày còn lại sẽ ở miền Bắc nên khách hàng ở 2 miền có thể sắp xếp lịch hẹn phù hợp, thuận lợi cho cả 2 Bên.

Chúc Anh/Chị có 1 năm 2022 kinh doanh khởi sắc!

Sau khi 2 Bên chính thức hợp tác, khi cần hỗ trợ về hành chính, Anh/Chị có thể liên hệ qua Trợ lý của Eric.

tái cấu trúc doanh nghiệp

Ms Trang Nguyễn, Trợ lý của Eric Vũ phụ trách hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các thị trường Việt Nam và châu Âu

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanVietnamese