tư vấn set up tái cấu trúc tự động hoá doanh nghiệp

Eric’s Management Group – Chuyên Gia Số 1 Về Tự Động Hoá Doanh Nghiệp

phù thuỷ marketing tư vấn setup tái cấu trúc doanh nghiệp
phù thuỷ marketing tư vấn setup tái cấu trúc doanh nghiệp

Khi nào các tổ chức nên tái cấu trúc doanh nghiệp?

Khi nào các tổ chức nên tái cấu trúc doanh nghiệp?

Tái cấu trúc doanh nghiệp thường được hiểu là điều chỉnh, cải tiến mô hình quản lý và các hoạt động nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, bố trí lại nguồn nhân lực.

Các doanh nghiệp trong quá trình tồn tại và phát triển đều quan tâm nhiều đến việc tìm kiếm nguồn vốn hoạt động, tìm kiếm thị trường, mở rộng ngành, nhưng chưa nhìn lại một cách toàn diện những bất cập đã và đang tồn đọng như đầu tư dàn trải, chi phí hoạt động cao, hoạt động không hiệu quả, trùng lắp và thiếu tổ chức, quản lý nhiều chuỗi kinh doanh đa dạng nhưng không có hoạt động bổ trợ, bế tắc dòng tiền v.v.. dẫn đến hoạt động không hiệu quả, chưa nhất quán và thiếu tính bền vững.

 

Tái cấu trúc Doanh nghiệp thường được hiểu là điều chỉnh, cải tiến mô hình quản lý (cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức, quy trình – quy chế, chức năng nhiệm vụ, chính sách thu nhập – khen thưởng – kỷ luật…) và các hoạt động nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, bố trí lại nguồn nhân lực. Dựa trên chiến lược đã có, mô hình quản lý cần được tái cấu trúc để hỗ trợ tốt cho chiến lược.

Về bản chất tái cấu trúc doanh nghiệp đó chính là việc thay đổi doanh nghiệp một cách toàn diện, tự làm mới mình cho phù hợp với tình hình hiện tại nhằm nâng cao hiệu suất kinh doanh, tính cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Như vậy việc tái cấu trúc không giới hạn ở những doanh nghiệp đang gặp phải khó khăn, trên bờ vực phá sản mà đôi khi chính những công ty đang phát triển cũng cần tái cấu trúc để hệ thống vận hành một cách hiệu quả nhất.

Vậy, khi nào thì doanh nghiệp nên tiến hành tái cấu trúc doanh nghiệp?

Các doanh nghiệp thành công hàng đầu thế giới, việc tái cấu trúc được xem là công việc thường niên của ban lãnh đạo cấp cao, chu kỳ đề xuất là đầu mỗi năm hoặc có phát sinh vấn đề cần xử lý trong quá trình hoạt động của Doanh nghiệp. Tái cấu trúc tùy theo hiện trạng mà chọn tái cấu trúc toàn diện hay một phần.

Vai trò của nhà tư vấn trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp?

Tái cấu trúc không chỉ đơn thuần là chẩn bệnh và chữa bệnh, mà điều quan trọng là đặt doanh nghiệp vào vị thế tốt nhất trên thị trường, để tối đa hóa giá trị dài hạn của doanh nghiệp.

Để làm được điều này, chuyên gia tái cấu trúc doanh nghiệp phải đáp ứng được hai yêu cầu: tư vấn tạo động lực để thay đổi và tư vấn chuyên môn. Tư vấn chuyên môn là hướng dẫn và cùng doanh nghiệp tư duy, thực hiện, cùng đưa ra những gợi ý và phản biện với nhau vì chính chủ Doanh nghiệp là người hiểu rõ các vấn đề của Doanh nghiệp mình nhưng chưa có cái nhìn khách quan và dĩ nhiên cần sự phân tích đánh giá, góp ý của những nhà kinh tế chuyên nghiệp. Doanh nghiệp và nhà tư vấn cùng làm thì chương trình tái cấu trúc mới đạt hiệu quả tốt nhất, không thể chỉ ỷ lại vào nhà tư vấn làm hết cho mình mà không có thiện chí hợp tác trong công việc sống còn này.
Trong ngắn và dài hạn đây sẽ là hoạt động giúp các doanh nghiệp định hình lại tổ chức, tổng hợp và phát huy năng lực cốt lõi cho việc hoàn thành các mục tiêu phát triển theo kế hoạch đã được hoạch định.

 

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanVietnamese