milicos logo mobile

Hãy trải nghiệm phần mềm quản lý phòng khám của MILICOS trên Google Play và Apple Store ngay

milicos-sidearea-img

1.Làm thế nào để đăng ký dùng thử phần mềm quản lý nha khoa Milicos?

Giải đáp thắc mắc

Để biết chi tiết gói dịch vụ phần mềm quản lý nha khoa Milicos, mời các bạn xem chi tiết ở phần bảng giá

2. Chi phí các gói sử dụng phần mềm quản lý nha khoa Milicos?

Giải đáp thắc mắc

Để biết chi tiết gói dịch vụ phần mềm quản lý nha khoa Milicos, mời các bạn xem chi tiết ở phần bảng giá

3.Làm thế nào để gia hạn gói sử dụng phần mềm quản lý nha khoa Milicos?

Giải đáp thắc mắc

4.Làm thế nào để xem lịch sử điều trị của bác sĩ?

Giải đáp thắc mắc

Tính năng xem lịch sử điều trị của bác sĩ được cài đặt cho cá nhân bác sĩ đó, lễ tân, chủ phòng khám.

Đối với bộ phận lễ tân, chủ phòng khám: Để xem lịch sử điều trị của bác sĩ, lễ tân chỉ cần thao tác “chọn” bác sĩ đó ->> “lịch sử điều trị”, màn hình sẽ hiện lên toàn bộ lịch sử điều trị từ trước tới nay của bác sĩ đó, trong đó lịch điều trị ngày hôm nay ở vị trí trên cùng.

5.Bác sĩ nào sẽ được quyền thêm khuyến mại cho bệnh nhân?

Giải đáp thắc mắc

Bất kể bác sĩ nào cũng đều có thể được phân quyền thêm khuyến mại cho khách hàng cá nhân, việc phân quyền này sẽ phụ thuộc vào người “Chủ phòng khám”.

6.Làm thế nào để bác sĩ thêm khuyến mại được cho bệnh nhân của mình?

Giải đáp thắc mắc

Sau khi kết thúc điều trị cho khách hàng ngày hôm nay, bác sĩ chỉ cần thao tác chọn “thêm khuyến mại bác sĩ” và nhập số % hoặc VNĐ vào lịch sử điều trị ngày hôm nay của KH đó để thêm ưu đãi cho khách hàng cá nhân.

7.Chủ phòng khám làm thế nào để thêm/xóa nhân viên phòng khám?

Giải đáp thắc mắc

8.Làm thế nào để xem thống kê của các chi nhánh khác?

Giải đáp thắc mắc

Chức năng này được cài đặt cho chủ phòng khám. Theo đó, chủ phòng khám chỉ cần thao tác “thống kê phòng khám” ->> Chọn phòng khám, chọn khoảng thời gian mà chủ phòng khám muốn thống kê để ra được thống kế doanh thu nhanh nhất.

9.Có thể xem thống kê theo các khoảng thời gian nào?

Giải đáp thắc mắc

Chủ phòng khám có thể xem thông kê theo ngày/ tuần/ tháng/quý/năm.

10.Phân hạng khách hàng ở app nha khoa Milicos là gì?

Giải đáp thắc mắc

Phân hạng khách hàng là phân loại từng hạng khách hàng khác nhau dựa trên doanh thu khách hàng đó mang tới cho từng phòng khám nha khoa. Mỗi phòng khám nha khoa đều có quyền cài đặt giới hạn từng hạng, đặt tên hạng khách hàng khác nhau.

11.Làm thế nào để thiết lập phân hạng khách hàng?

Giải đáp thắc mắc

Chủ phòng khám chỉ cần vào cài đặt phân hạng khách hàng và thao tác thêm mới hạng và chỉnh sửa phân hạng khách hàng.

  • Thêm mới hạng: Đặt tên cho hạng, upload ảnh minh hoạ, nhập doanh thu của khách hàng, nhập khoảng thời gian tính doanh thu: Từ 1/1 năm đó, từ lần đầu tiên điều trị ở phòng khám hoặc từ ngày “X” đến thời điểm hiện tại. Admin sẽ cài đặt điều kiện để đạt các mức hạng khách nhau và ưu đãi dành riêng cho từng hạng khách hàng (Ví dụ; Doanh thu bao nhiêu thì đạt hạng kim cương? Hạng kim cương sẽ đạt những ưu đãi gì ở nhóm dịch vụ gì…)
  • Điều chỉnh hạng: Khi cần “điều chỉnh hạng” thì Admin click vào hạng cần điều chỉnh rồi thay đổi các thông tin có ở trong phần cài đặt hạng đó. Sau khi Admin hoàn tất điều chỉnh, App sẽ tự động điều chỉnh các thông số mới cho toàn bộ khách hàng của phòng khám.

12.Làm thế nào để quản lý danh sách nhà cung cấp?

Giải đáp thắc mắc

13.Chủ phòng khám có thể xem thống kê báo cáo doanh thu phòng khám theo đầu mục nào?

Giải đáp thắc mắc

Chủ phòng khám có thể xem thống kê báo cáo danh thu của từng phòng khám trong cùng 1 công ty, xem thống kê theo tất cả phòng khám ở cùng 1 tỉnh thành và theo tất cả phòng khám trên toàn quốc. So sánh giữa các phòng khám cùng tỉnh thành với nhau và tất cả phòng khám trên Toàn quốc với nhau.

Ngoài ra, biểu đồ so sánh doanh thu của phòng khám đó với cùng kỳ ngày/tuần/tháng/quý/năm/khoảng thời gian trước đó (như tuần này với tuần trước) hoặc năm trước.

14.Khách hàng có thể thanh toán dịch vụ ngay trên phần mềm được không?

Giải đáp thắc mắc

15.Tổng đài hỗ trợ Milicos là gì?

Giải đáp thắc mắc

16.Các phòng khám trong hệ thống có một số dịch vụ khác nhau, nhưng vẫn có những dịch vụ chung, làm thế nào để cài đặt nhanh các dịch vụ này trên phần mềm?

Giải đáp thắc mắc

17.Làm sao để lấy lại mật khẩu trong trường hợp quên mật khẩu đăng nhập?

Giải đáp thắc mắc

Khách hàng có thể lấy lại mật khẩu đăng nhập thông qua số điện thoại chính đã đăng ký khi tạo tài khoản trước đó.